BFA F060 ne anlama geliyor?

BFA F060 ne anlama geliyor ?

BFA, aşındırıcı alanda, Brown Fused Alümina anlamına gelir , elektrik ark fırınlarında boksit ve diğer elementleri kaynaştırma işlemiyle yapılan bir tür elektrofüzyonlu yapay korindondur. Çok yüksek sıcaklıktaki füzyon, fırınlardaki malzemeleri sıvı hale getirir. Malzemeler daha sonra soğutulur ve yüksek sertlik ve yoğunluğa sahip kristal formlar haline gelir. Yani Brown Fused Alümina, Brown Corundum olarak da adlandırılır. Brown Fused Alümina, refrakter ürünlerde, şekillendirilmemiş refrakterlerde, kumlama ortamında, öğütme ortamında, aşındırıcı tanelerde vb.

F060 hakkında, BFA’nın boyutudur, BFA F060’ın tam boyutunu bilmek istiyorsanız, lütfen aşağıdaki JIS Standardını inceleyin:

   Kumtaşı 1 2 3 3 ve 4 3, 4 ve 5 Q 6 max , %
G 1 , mm (mkm) S 1 , % G 2 , mm (mkm) Q 2 maks , % G 3 , mm (mkm) Q 3 dk , % G 4 , mm (mkm) Q 3 + Q 4 dk ,% G 5 , mm (mkm) Q 3 + Q 4 + Q 5 dak , %
F8 4,00 0 2,80 20 2,36 45 2,00 70 1,70 * 3
F10 3,35 0 2,36 20 2,00 45 1,70 70 1,40 * 3
F12 2,80 0 2,00 20 1,70 45 1,40 70 1,18 * 3
F14 2,36 0 1,70 20 1,40 45 1,18 70 1.00 * 3
F 16 2,00 0 1,40 20 1,18 45 1.00 70 (850) * 3
F20 1,70 0 1,18 20 1.00 45 (850) 70 (710) * 3
F22 1,40 0 1.00 20 (850) 45 (710) 70 (600) * 3
F24 1,18 0 (850) 25 (710) 45 (600) 65 (500) * 3
F30 1.00 0 (710) 25 (600) 45 (500) 65 (425) * 3
F36 (850) 0 (600) 25 (500) 45 (425) 65 (355) * 3
F40 (710) 0 (500) 30 (425) 40 (355) 65 (300) * 3
F46 (600) 0 (425) 30 (355) 40 (300) 65 (250) * 3
F54 (500) 0 (355) 30 (300) 40 (250) 65 (212) * 3
F60 (425) 0 (300) 30 (250) 40 (212) 65 (180) * 3
F70 (355) 0 (250) 25 (212) 40 (180) 65 (150) * 3
F80 (300) 0 (212) 25 (180) 40 (150) 65 (125) * 3
F90 (250) 0 (180) 20 (150) 40 (125) 65 (106) * 3
F100 (212) 0 (150) 20 (125) 40 (106) 65 (75) * 3
F120 (180) 0 (125) 20 (106) 40 (90) 65 (63) * 3
F150 (150) 0 (106) 15 (75) 40 (63) 65 (45) * 3
F180 (125) 0 (90) 15 (75) * (63) 40 (53) 65 *
F220 (106) 0 (75) 15 (63) * (53) 40 (45) 60 *

Send your message to us:

Scroll to Top